Deelname aan de lessen betekent dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

Inschrijven

U kunt zich aanmelden via het inschrijvingsformulier. Lessen die niet meer zichtbaar zijn in het formulier, zijn volzet. Je kan je op de wachtlijst zetten door een mailtje te sturen. Er kan overwogen worden extra lessen te organiseren, in dat geval krijgen krijgen de kinderen op de wachtlijst voorrang. Gelieve lichamelijke en/of psychische klachten steeds te melden, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Indien nodig zullen voorafgaand in een gesprek deze bijzonderheden besproken worden. Het Yogabos staat voor iedereen open. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt Het Yogabos zich het recht een reeks te annuleren.

Medische informatie

Bij bepaalde medische informatie kan Het Yogabos overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op de invloed op veiligheid en/of verstoring, van de groep en/of de lessen, of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de lesgever. Dit alles gebeurt in goed overleg met de ouders.
De ouder is verplicht lichamelijke- en of psychische bijzonderheden voor aanvang van de les te melden aan de lesgever. Het Yogabos is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer voor, tijdens of na de lessen.
Kinderyoga bij Het Yogabos is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

Betalen

Na het invullen van het inschrijvingsformulier zal gevraagd worden online te betalen. Uw inschrijving is pas in orde na betaling.Wanneer de betalingsverplichting niet nagekomen wordt, behoudt Het Yogabos zich het recht de toegang tot de cursus te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Ongevallen en aansprakelijkheid

Het Yogabos is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel.
​Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van (minder) yoga tot de mogelijkheden behoort.
Het Yogabos stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders.

Brengen en halen

10 minuten voor de start van de les is de deur open en kan je binnenkomen en een plekje uitzoeken.
We doen yoga op blote voeten, graag propere voeten voor de les. Jassen en schoenen worden beneden in de vestiaire achtergelaten. Ouders wachten buiten of beneden bij slecht weer.

Bereikbaarheid van de ouders

Mocht er tijdens de lessen iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat Het Yogabos u kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom ook een mobiel telefoonnummer of een ander nummer waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen hoort Het Yogabos dit graag van u.

Beeldmateriaal

Op de website en de Facebookpagina worden regelmatig nieuwe foto’s geplaatst. Bij inschrijving kan u aanduiden of u hier al dan niet mee akkoord gaat.

Vragen en/of opmerkingen

Vragen zijn welkom via mail: het yogabos@gmail.com of via telefoon: 0477 79 75 29.

Privacybeleid

Wij nemen uw privacy ter harte. Het Yogabos is onderdeel van Vonk en Visie VOF, gevestigd in Roggestraat 46, 2400 Balen, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U vindt het volledige privacybeleid op http://www.vonkenvisie.be.

Het Yogabos – Belle Eurlings