Deelname aan de lessen betekent dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

Inschrijven

U kunt zich aanmelden via het inschrijvingsformulier. De volgorde van aanmelding wordt steeds gerespecteerd. Als er geen plaats meer is, komt uw kind op de wachtlijst terecht. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. Er kan overwogen worden extra reeksen te organiseren, in dat geval krijgen krijgen de kinderen op de wachtlijst voorrang. Gelieve lichamelijke en/of psychische klachten steeds te melden, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Indien nodig zullen voorafgaand in een gesprek deze bijzonderheden besproken worden. Het Yogabos staat voor iedereen open. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt Het Yogabos zich het recht een les te annuleren.

Medische informatie

Bij bepaalde medische informatie kan Het Yogabos overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op de invloed op veiligheid en/of verstoring, van de groep en/of de lessen, of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de lesgever. Dit alles gebeurt in goed overleg met de ouders.
De ouder is verplicht lichamelijke- en of psychische bijzonderheden voor aanvang van de les te melden aan de lesgever. Het Yogabos is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer voor, tijdens of na de lessen.
Kinderyoga bij Het Yogabos is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

Betalen

De meest recente tarieven staan vermeld bij ‘Lessen’ op de website.
Betalen kan contant ter plaatse (liefst gepast geld meebrengen) voor aanvang van de 1ste les of via overschrijving op het rekeningnummer van Vonk en Visie VOF – BE38 8601 1937 7272 met vermelding van de naam van het kind en de reeks waarvoor u inschrijft. Wanneer de betalingsverplichting niet nagekomen wordt, behoudt Het Yogabos zich het recht de toegang tot de cursus te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Afwezigheid

Als uw kind wegens ziekte of een andere activiteit niet kan deelnemen aan een les, gelieve dit per mail of telefoon te laten weten. De les kan niet ingehaald worden en er wordt geen lesgeld terugbetaald. Wel mag een familielid of iemand uit de vriendenkring de plaats innemen. Indien uw kind voor een langere periode niet kan deelnemen aan de lessen, zal in overleg naar een oplossing worden gezocht. Ook hierbij verzoek ik u dit tijdig door te geven. Bij afwezigheid van de lesgever wordt gezocht naar een moment om de gemiste les in te halen.

Ongevallen en aansprakelijkheid

Het Yogabos is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel.
​Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van (minder) yoga tot de mogelijkheden behoort.
Het Yogabos stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders.
Het Yogabos stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en het materiaal van Het Yogabos.

Brengen en halen

Graag verzoekt  Het Yogabos u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is voor de yogales (5 à 10 minuten voor aanvang van de les), zodat er op tijd met de les gestart kan worden. Voor de yogalessen is het storend wanneer kinderen te laat binnen komen aangezien de les altijd met een ontspanningsoefening begint. 
Graag erop letten dat uw kind voor de les gebruik maakt van het toilet en de handen heeft gewassen. We doen yoga op blote voeten, graag propere voeten voor de les. Jassen en schoenen worden beneden in de vestiaire achtergelaten. Aan het einde van de les mogen de ouders de yogaruimte binnenkomen om nog even na te praten en hun kind op te halen. U kunt als ouder ook gewoon buiten wachten tot de les gedaan is.
Mocht iemand anders dan u zelf, uw kind na de les komen ophalen, wilt u mij dit voor aanvang van de les laten weten.

Bereikbaarheid van de ouders

Mocht er tijdens de lessen iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat Het Yogabos u kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom ook een mobiel telefoonnummer of een ander nummer waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen hoort Het Yogabos dit graag van u.

Beeldmateriaal

Op de website en de Facebookpagina worden regelmatig nieuwe foto’s geplaatst. Indien u liever geen beeldmateriaal van uw kind geplaatst ziet, gelieve dit te melden.

Vragen en/of opmerkingen

Vragen zijn welkom via mail: het yogabos@gmail.com of via telefoon: 0477 79 75 29.

Privacybeleid

Wij nemen uw privacy ter harte. Het Yogabos is onderdeel van Vonk en Visie VOF, gevestigd in Roggestraat 46, 2400 Balen, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U vindt het volledige privacybeleid op http://www.vonkenvisie.be.

Het Yogabos – Belle Eurlings